Tartu Ülikoolis alustab taas pühapaikade valikaine

2011. aasta sügissemestril on võimalik Tartu Ülikoolis kuulata taas esinduslikku loengusarja hiitest ja teistest ajaloolistest looduslikest pühapaikadest. Valikaine “Eesti looduslikud pühapaigad” on mõeldud eeskätt ajaloo, etnoloogia ja loodusteaduste erialade bakalauruse- ning magistriastme üliõpilastele ning peaks pakkuma kindlasti huvi ka tulevastele õpetajatele. Kursuse läbinud saavad üldised teadmised pühapaikade kujunemisest, liikidest, uurimisloost, väärtustest, vaimsest kultuuripärandist ning kasutamise ja hoidmise põhimõtetest.

Loengusarja valmistas ette Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning seda toetab Kultuuriministeeriumi valdkondlik arengukava “Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008 – 2012” ning Hiite Maja sihtasutus.

Loengutel kõnelevad oma ala tunnustatud asjatundjad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lisaks Eesti pühapaikadele antakse taustateadmised lähemate hõimurahvaste ning tööstuslikult arenenud Jaapani looduslikest pühapaikadest.
Pofessor Jaanus Paal kõneleb pühapaikadest kui eluskooslustest, proffessor Rein Einasto pühapaikade geoloogiast, filosoofiadoktor Ain Raal pühapaikadest tervise allikana,  filosoofiadoktor Heiki Valk pühade paikade arheoloogiast ning filosoofiadoktor Madis Arukask läänemeresoome pühapaikadest.

Teised kõnelejad ja teemad on: Alari Allik – Jaapani pühapaigad; Jüri Metssalu – pühapaikade alased teabeallikad; Mari-Ann Remmel – pühapaikadega seotud vaimne elmapärand; Ahto Kaasik – erinevad pühapaigad, ajalooline kujunemine ja tavaõiguslik ja seaduslik kaitse.

Valikaine raames toimuvatel seminaridel käsitletakse pühapaikade uurimist ja kaitse kavandamist. Toimub ka väljasõit, kus tutvutakse erinevate pühapaikade ja nende senise kaitsekorraldusega.

Loengusari toimub 08.09.-15.12.2011. a igal neljapäeval kl 14 – 16 Jakobi tn 2 Tartus. Aine edukalt läbinutel kantakse õpinguraamatusse 3 EAP-d.

Aine on kirja panemiseks üliõpilastele ÕIS-is avatud 15.05.2011-28.08.2011. Tühistamise lõpptähtaeg on 12.09.2011. Kirja panemise lõpptähtaeg külalisüliõpilastele on 12.09.2011. Kirja panemise lõpptähtaeg 1. kursuse õppijatele 12.09.2011. Aine kood: FLAJ.01.146 Eesti looduslikud pühapaigad (3 EAP).

Pühapaikade valikainet on varem loetud Tartu Ülikoolis 2010. a sügissemestril ning Eesti Maaülikoolis 2009. a sügissemestril ja 2011. a kevadsemestril.

Comments are closed.