Rein Maranil valmis kaks hiite-teemalist filmi

Märtsis esilinastus Tallinnas ja Tartus Rein Marana film “Hiite lummus”.  Tartus esitleti lisaks “Hiite lummusele”  ka koos sellega valminud filmi “Looduslikud pühapaigad Eestis”.

Valminud linateos “Hiite lummus” tutvustab meie vanimaid looduskaitsealasid ning nende seotust vaimse kultuuripärandiga. Vaatluse all on Eesti eri paigus asuvad pühapaigad ning seal järgitavad elavad tavad ja uskumused.

Rein Marana sõnul on “Hiite lummus” dokument, mis jäädvustab hiite praeguse seisundi kogu mitmekesisuses. Kaamera vahendusel jõuab vaataja soosaarte ja laante vaikuses asuvate puutumatute hiiteni, kus võib kohata isegi lendoravat. Paraku näeme ka just praegu toimuvat hiite hävitamist. Haruldases Maardu sanglepa-hiiemetsas laiub värske raielank ning masin veab köndistatud hiiepuid. Mitmel pool ongi hiitest ja põlistest kaitsealadest järgi jäänud vaid kivi, allikas või üksnes maapind.

Oma suhetest pühapaikadega kõnelevad kohalikud elanikud. Tammealuse hiies on jäädvustatud suvistepühale kogunenud rahvas, Taevaskoja Emalättel lapsele nime andvad varrulised ning Setomaal Miikses rahvas end püha kivi ja oja juures tervendamas ja ohverdamas.

Uurijana mõtestab pühapaiku ajaloolase Heiki Valgu lõpusõna.

Filmi muusika kirjutas helilooja Pärt Uusberg. Rohkesti kõlab hiite lummaga hästi kokku kõlavat regilaulu.

Koos “Hiite lummusega” valmis film “Looduslikud pühapaigad Eestis”. Rein Marana sõnul annab see film eelkõige läbilõike pühapaikadega tegelevate inimeste seisukohtadest. Filmis kõnelevad Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma esimees Tõnis Lukas, professor Rein Einasto, professor Jaanus Paal, pärimuseuurija Mall Hiiemäe jpt. Film selgitab ja täpsustab paljuski seda, mida “Hiite lummuses” näha võib.

Filmidest on valmistatud paaris-DVD, millele on lisatud tõlkekirjad inglise, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keeles. Lisatud on ka näidatud pühapaikade lühitutvustused.

Filmid valmistas Gaviafilm OÜ. Toetasid Eesti Filmi sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Hiite Maja sihtasutus, looduslike pühapaikade arengukava ning Kesk-Läänemere programmi projekt Cult Identity.

 

Comments are closed.