Projekti „Iidsed pühapaigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul“ tulemused

Hiite Maja SA

04.09.2013

PRESSITEADE

SA Hiite Maja osalusel ligi kolm aastat väldanud projekt „Iidsed pühapaigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul“ (i.k. “Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast”) on jõudnud lõpusirgele. Käes on kokkuvõtete tegemise aeg.

2010. a. detsembris alanud projekti eesmärk oli teadlikkuse tõstmine muinaspaikadest, pühapaikade kaitse- ja halduspõhimõtete väljatöötamine ning koostöös kohalike inimeste, omavalitsuste ja turismiarendajatega jätkusuutliku mudeli valmimine valitud pärimuspaikade avamiseks külastajatele.

Projekti tingis vajadus hakata korraldama looduslike pühapaikade ja laiemalt muinaspaikade haldamist ja turismiks avamist ühtsetel alustel. Sellega soovitakse juurutada rahvusvahelist head tava, mis näeb pühapaikade haldamise ja turismiarenduse eeltingimusena kompleksuuringute korraldamise, paikade ohustatuse ja turismiväärtuse hindamise ning erinevate huvirühmade kaasamise.

Projekti käigus viidi ellu hulk tegevusi, mille olulisemad tulemused on järgmised:

  • SA Hiite Maja juhtimisel koostati „Pühapaikade kaitse ja haldamise suunised“, mille kasutamine aitab kaasa looduslike pühapaikade hoidmisele ja läbimõeldud kasutamisele. Dokument on kõigile tasuta allalaadimiseks üleval siin.
  • Koostati Eesti looduslike pühapaikade õigusanalüüs ning seadusemuudatuste ettepanekud, mis võimaldaksid pühapaiku sihipäraselt kaitsta. Eelnõu; seletuskiri.
  • Projekti käigus kaardistati kolmes riigis kokku ca 600 muinaspaika Eestis (Juuru ja Muhu kihelkonnas loodusteaduslik inventuur), Lätis (Kurzeme, Riia, Zemgale ja Vidzeme piirkonnad) ja Rootsis (Gävleborgi maakond). Suurem osa saadud andmed sisestati andmebaasi , millega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda.
  • Igas projekti piirkonnas valmisid suunaviidad ning teabetahvlid 5 muinaspaiga kohta, trükiti voldikud ning osaleti turismimessidel. Eestis paigaldati teabetahvlid Juuru, Kehtna ja Kaiu vallas.
  • Kõik projektis osalenud partnerid said kogemuse võrra rikkamaks ning väärtuslikke kontakte tulevikuks.

Projekti juhtpartner oli Riia piirkond, teisteks partneriteks Kurzeme, Vidzeme ja Zemgale piirkonnad Lätist ning Gävleborgi maakonna muuseum Rootsist. Projekti rahastas Kesk-Läänemere programm, mille eesmärgiks on parandada nii eri kogukondade elukeskkonda kui majanduslikku konkurentsivõimet.

Rohkem infot projekti kohta:

http://www.ancientsites.eu

http://hiis.ee/projektid/iidsed-puhapaigad-uhtse-identiteedi-loojatena-laanemere-rannikul?lang=et

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=385

Kontakt: Ahto Kaasik, ahto@hiis.ee, telefon 5668 6892

 

Comments are closed.