Tutvustus

Hiite Maja sihtasutus on poliitiliselt, maailmavaateliselt ja majanduslikult sõltumatu asutus, mis on keskendunud Eesti põlisrahvaste looduslike pühapaikade uurimisele, kaitsmisele ja tutvustamisele. Sihtasutus korraldab alates 2008. aastast rahvusvahelist hiite kuvavõistlust, haldab looduslike pühapaikade andmekogu ja kaarti, tunnustab hiiesõbralikke ettevõtmisi, korraldab uuringid ja koolitusi ning nõustab pühapaikadega seoses maaomanikke ja asutusi.

Sihtasutus koondab ja avaldab andmeid looduslike pühapaikadega seotud rikkumiste kohta. Vt nt "Rüüstatud pühapaigad", Hiite Maja SA, 2018.

Looduslike pühapaikadega seoses on Hiite Maja peamised tegevused:

  • uuringute korraldamine
  • andmekogu ja veebikaardi haldamine
  • eestkostjate, maaomanike ja asutuste nõustamine
  • järelevalve ja teavitustöö
  • rahvusvahelise Hiite kuvavõistluse korraldamine
  • hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine

 

Hiite Maja juhtimine

Juhataja:

Ahto Kaasik

 

Nõukogu:

Madis Arukask (esimees)

Jaanus Paal

Toomas Trapido

Urmas Jõgi

 

Hiite Maja põhikiri