Looduslike pühapaikade arengukava

Looduslike pühapaikade arengukava

2008. aastal kinnitas kultuuriminister Laine Jänes valdkondliku arengukava “Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine” 2008-1012.

Arengukava eesmärk on

  • kaitsta ja väärtustada meie kõigi ühist ainelist ja vaimset pärandit
  • Eesti looduslikud pühapaigad üle vaadata ja kaardistada
  • korraldada nende kaitse
  • teadvustada ühiskonnas looduslike pühapaikade tähendust ning tähtsust

Looduslike pühapaikade arengukava 2008-2012 (PDF)
Kultuuriministri käskkiri arengukava kinnitamiseks (PDF)