Kirjandust pühapaikadest

Eesti keeles

Kaasik, A., Valk, H. (koost.) 2009 [2007]. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. – Maavalla Koda, Tartu Ülikool, Õpetatud Eesti Selts. [PDF]

Inglise keeles

Jonuks, Tõnno 2007. Holy groves in Estonian religion. Estonian Journal of Archaeology, 2007, 11, 1, 3-35 [Ajakiri] [PDF]

Pühapaigad maailmas

Deb, Debal 2007. Sacred Groves of West Bengal: A Model of Community Forest Management? Understanding Livelihood Impacts of Participatory Forest Management Implementation in India and Nepal, Working Paper No. 8. [PDF @Scribd]

Jevtic, Miloš 2006. Sacred Groves of the Tribali on Miro? mountain. [PDF @Scribd]