Tutvustus

Hiite Maja sihtasutus loodi 2008. aastal eesmärgiga uurida, tutvustada ja hoida Eesti looduslikke pühapaiku ning laiemalt Eesti põlisrahva pärandkultuuri ja elukeskkonda.

Looduslike pühapaikadega seoses on Hiite Maja peamised tegevused:

  • uuringute korraldamine
  • andmekogu ja veebikaardi haldamine
  • eestkostjate, maaomanike ja asutuste nõustamine
  • järelevalve ja teavitustöö
  • rahvusvahelise Hiite kuvavõistluse korraldamine
  • hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine

 

Hiite Maja juhtimine

Juhataja:

Ahto Kaasik

 

Nõukogu:

Madis Arukask (esimees)

Jaanus Paal

Toomas Trapido

Urmas Jõgi