Ahto Kaasik

Ahto Kaasik (sündinud 30.03.1969) on Eesti ühiskonnategelane, keskkonnakaitsja ja rahvakultuuri uurija

TÖÖKÄIK JA ERIALANE TEGEVUS

Enam kui 30 aasta jooksul on ta tegelenud erinevates asutustes ja projektides ning ka vabakutselisena Eesti looduslike pühapaikade kaardistamise ja kaitsmisega. Osalenud looduslike pühapaikade riikliku arengukava algatamises, selle ettevalmistavates töörühmades ja juhtimises. Juhtinud looduslike pühapaikade uuringuid Muhu, Kuusalu, Põlva, Võnnu ja Juuru kihelkonnas jm. Ta on avaldanud looduslike pühapaikade, rahvakalendri, rahvausundi ja rahvakultuuri muudel teemadel sadu artikleid ja andnud sadu loenguid. Alates 2018. aastast korraldab looduslike pühapaikade loodus- ja kultuuripärandi tutvustamiseks üle Eesti igakuiseid hiieretki.

Alates 2006. aastast on ta osalenud Metsahoolekogu (FSC) säästva metsanduse Eesti rahvusliku standardi koostamise töörühma tegevuses. 2010. aastast on ta looduslike pühapaikade kaitsega tegeleva rahvusvahelise Delose algatuse töörühma liige. Külalislektor Eesti Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Gaia Akadeemias, Alar Krautmani Terviseakadeemias.

2018-         Hiite Maja sihtasutuse juhatuse liige
2015-2018 Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige
2014-2020 Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige
2010-         Delose algatuse (THE DELOS INITIATIVE) töörühma liige
2008-2018 Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja
2006-2007 Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade riikliku arengukava mittekoosseisuline projektijuht
2002-2008 Aseri Vallavalitsuse liige
2001-2014 Maavalla Koja juhatuse liige ja hiite töörühma juht
1990-        Rahvakultuuri ja looduslike pühapaikade vabakutseline uurija ja tutvustaja
1990         Rakvere I Keskkooli kultuuriloo õpetaja
1988-1990 Rakvere rajooni arheoloogiamälestiste kaitse metoodik

TEOSED

"Põlised pühapaigad", Pegasus, 2016
"Pühapaikade teejuht", Pegasus, 2017
"Rüüstatud pühapaigad", Hiite Maja SA, 2018
"Looduslikud pühapaigad Helme kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele", Hiite Maja, MTÜ Põline Pere, 2021
"Looduslikud pühapaigad Karksi kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele", Hiite Maja, MTÜ Põline Pere, 2022
"Looduslikud pühapaigad Tarvastu kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele", Hiite Maja, MTÜ Põline Pere, 2023

TOIMETAJA, KOOSTAJA JA KAASAUTOR

"Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse" Õpetatud Eesti Selts, 2008
"Looduslikud pühapaigad. Juhend kaitsealade valitsejatele", IUCN / Maavalla koda, 2011
"Iidsete (püha)paikade kaitse ja haldamise suunised", Hiite Maja SA, 2012
Hiiekalender 2014
Hiiekalender 2015
Hiiekalender 2021
Hiiekalender 2022
Hiiekalender 2023

KONSULTANT

"Eesti looduslikud pühapaigad", dokumentaalfilmide sari, OÜ Vesilind, 2015
"Suvisted Tammealusel", dokumentaalfilm, OÜ Gaviafilm, 2015
"Hiite lummus", dokumentaalfilm, OÜ Gaviafilm, 2013
"Looduslikud pühapaigad Eestis", dokumentaalfilm, OÜ Gaviafilm, 2013

NÄITUSED

Muhu pühapaigad. Fotod ja tekst. Muhu Muuseum 2006.
Looduslikud pühapaigad. Tekst ja valik fotosid. Maavalla Koda, Hiite Maja SA, rändnäitus 2006-2019.
Muhu looduslikud pühapaigad. Fotod ja tekst. Tihuse turismitalu Hellamaal 2009-2020.
Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad. Tekst ja valik fotosid. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, Hiite Maja SA, Fenno-Ugria, rändnäitus 2015-2020

TEABESTENDID

Purtse Hiiemägi - looduslik pühapaik. Teabestend, tekst ja valik fotosid. Hiite Maja SA, MTÜ Põline Pere, 2018.
https://hiis.ee/images/files/PURTSE-STEND-VALMIS-2018.pdf

Kiigeoru hiiesalu - looduslik pühapaik. Teabestend, tekst ja fotod. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 2016.
https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/fl/kiigeoru-stend-2016.pdf

Suur ja Väike Taevaskoda - looduslik pühapaik. Teabestend, tekst ja valik fotosid. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 2016.
https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/fl/taevaskojastend_2016_valmis.pdf

Tammealuse hiis. Teabestend. Teabestend, tekst ja valik fotosid. Hiite Maja SA, Maavalla Koda, 2014.
https://www.maavald.ee/failid/Tammealuse_stend_270529.pdf

Looduslik pühapaik Ilumäe hiieniinepuu. Teabestend, tekst. Keskkonnaamet, 2009.
https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/fl/ilumaestend.pdf

VALIK TEAVIKUID

Looduslikud pühapaigad Võrtsjärve ümbruskonnas. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 2016.
http://media.voog.com/0000/0012/9655/files/V%C3%B5rtsj%C3%A4rve-p%C3%BChapaigad-2016.pdf

Eesti looduslikud pühapaigad. Teavik õpetajale. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 2016.
http://hiiepaik.ee/wp-content/uploads/2016/03/Mis-on-pyhapaik.pdf

Looduslikud pühapaigad. Voldik. Hiite Maja SA, 2014, 2015
http://hiis.ee/files/voldik2014.pdf

Seitse müüti hiitest. Looduslike pühapaikade teabepäeva materjalid. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 15.05.2014
https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/www_ut/seitsemyytihiitest_140515.pdf

Hiiekalender 2014. Tammealuse hiis. Hiite Maja SA.
https://www.maavald.ee/failid/TammealuseKalender27.pdf

Seminar "Looduslikud pühapaigad ja meedia". Teavik. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, 19.02.2009 Tallinnas
https://humanitaarteadused.ut.ee/et/547516

Samma ohvrihiis. Voldik. Elstrok, H, Kaasik, A, 1990.

 

VALIK ARTIKLEID PÜHAPAIKADEST

2020-2021

Artiklisari Jõgeva maakonna pühapaikadest. Kultuuritee Rahvapärimusblogi
https://kultuuritee.ee/blogi/

 

2019

Eesti rahva au ja uhkus – Suur ja Väike Taevaskoda – on omal kombel ka meie häbiplekk. Maaleht. 2.11.2019.
https://maaleht.delfi.ee/uudised/ahto-kaasik-eesti-rahva-au-ja-uhkus-suur-ja-vaike-taevaskoda-on-omal-kombel-ka-meie-habiplekk?id=87941175

Ahto Kaasik: Tulimäe hiie raiumine ja RMK make-up riigimetsas. Tartu Postimees, 26.09.2019.
https://tartu.postimees.ee/6787842/ahto-kaasik-tulimae-hiie-raiumine-ja-rmk-make-up-riigimetsas

RMK hävitab pärandit ja eksitab tarbijat. Tartu Postimees. 11.09.2019
https://tartu.postimees.ee/6774789/ahto-kaasik-rmk-havitab-parandit-ja-eksitab-tarbijat

Riik on seni simuleerinud pühapaikade kaardistamist ja laseb pärandil hävida. Alkeemia, 11.09.2019
https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/planeetmaa/ahto-kaasik-riik-on-seni-simuleerinud-puhapaikade-kaardistamist-ja-laseb-parandil-havida?id=87366923

Kas Aburi hiie maharaiumist oleks saanud ära hoida? Eesti Loodus, 2019 nr 8, lk 11.
http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus07_2019.pdf

Tavaline lageraie ehk Tapatalgud Aburi hiies. 27.06.2019
https://virumaateataja.postimees.ee/6716467/

Eesti juured on hiites. Elurikkuse Erakond. 2019
https://elurikkuseerakond.ee/eesti-juured-on-hiites/

 

2018

Rail Balticu ehitusega satub ohtu 700 looduslikku pühapaika. Ain Alvela, intervjuu. Maaleht. 11.10.2018
https://maaleht.delfi.ee/elu/hiite-kaitsja-ahto-kaasik-rail-balticu-ehitusega-satub-ohtu-700-looduslikku-puhapaika?id=83932751

Hiiepuud ahju! KesKus, 14.06.2018
http://kes-kus.ee/hiiepuud-ahju/

Looduslike pühapaikade hoidmine on avalik huvi. Maaleht. 12.04.2018.
https://maaleht.delfi.ee/arvamus/ahto-kaasik-looduslike-puhapaikade-hoidmine-on-avalik-huvi?id=81705445

 

2017

Virumaa hiied. Mäetagused, 2017 nr 66 lk 99-14.
https://www.folklore.ee/tagused/nr66/kaasik.pdf

Kihelkonnad ja väega kohad. KesKus, 13.12.2017
http://kes-kus.ee/kihelkonnad-ja-vaega-kohad/

Kalevipoeg seisab kolmel kivil. Eesti Loodus, 2017 nr 3 lk 32-34.
http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus03_2017.pdf

 

2016

Lautna hiis: esivanemate pärandist peame rohkem hoolima. Eesti Loodus, 2016 nr 12 lk 30-32.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:295940

Helme Orjakivi teeb silma. Eesti Loodus. 2016 nr 9, lk 38-39.
http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus09_2016.pdf

Looduslikud pühapaigad rattaretkel. 27. Roheliste rattaretk "Kuidas elad Põltsamaa?", 2016, lk 24-25.

Kaardistagem hiiepaigad. 20.04.2016
https://virumaateataja.postimees.ee/3662097/uleskutse-kaardis-tagem-hiiepaigad

Nii nagu metsa hõikad, hõikab ta vastu. Teet Korsten, intervjuu. Põhjarannik, 18.04.2016.
https://pohjarannik.postimees.ee/6581029

 

2015

Hiierahva nimed. Loodusesõber, 2015, nr 5, lk 40.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:345975

Tartumaal rüüstati Unipiha hiit. Loodusesõber, 2015, nr 4, lk 14.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:345974

Tule hiisi kaardistama. Loodusesõber, 2015, nr 3, lk 22.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:345972/302483/

Mis saab rahva väekohtadest? Maaleht. 5.04.2015
https://maaleht.delfi.ee/arvamus/ahto-kaasik-mis-saab-rahva-vaekohtadest?id=71154305

Looja, hoia hiiepuid! Teet Korsten, intervjuu. Põhjarannik, 24.04.2015
https://pohjarannik.postimees.ee/6579537/

Vällamägi - looduslik pühapaik. Loodusesõber, 2015, nr 2, lk 60-62.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:345972/302483/

Kunnati kivi. Loodusesõber, 2015, nr 1, lk 22-23.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:345971

 

2014

Looduslikke pühapaiku asuti päästma viimasel minutil. Tutulus : Eesti arheoloogia aastakiri. 2014, lk 59.

Hiied - võõras mure? Poliitikutele kahjuks küll. Maaleht. 12.12.2014
https://maaleht.delfi.ee/okondus/ahto-kaasik-hiied-vooras-mure-poliitikutele-kahjuks-kull?id=70348975

Kui mitu hiit maksab üks kirik? Eesti Päevaleht, 4.12.2014
https://epl.delfi.ee/arvamus/ahto-kaasik-kui-mitu-hiit-maksab-uks-kirik?id=70285809

Kiigeoru hiiesalu . Loodusesõber, 2014, nr 5, lk 44-45.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:345964

Rahvas valis hiied, kelle valivad võimuerakonnad? KesKus, 11.2014
http://kes-kus.ee/rahvas-valis-hiied-kelle-valivad-voimuerakonnad/

Mäesuitsu hiis. Loodusesõber, 2014, nr 4, lk 36-37.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:198563

Hiis on heade soovide soovimise koht. Virumaa Teataja, 4.06.2014
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20140604.2.8.1

Sipa hiiepärn. Loodusesõber, 2014, nr 2, lk 50-51.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:345962

Tammealuse hiis. Loodusesõber, 2014, nr 1, lk 27.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:345961

Põlisrahvaste looduslikud pühapaigad on inimkonna vanimad looduskaitsealad. Eesti Loodus, 2014 nr 2, lk 34-38.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:240309

 

2013

FIELD INVENTORIES IN SOUTH-EAST ESTONIA IN 2012 AND 2013: ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS AND SACRED NATURAL SITES. Kaasautor. Archeological fieldwork in Estonia, 2013, 229–244
http://www.arheoloogia.ee/ave2013/AVE2013_20_Valkjt_newsites.pdf

Ohekatku türnpuuhiis. Loodusesõber, 2013, nr 6, lk 41.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:132883

Looduslike pühapaikade valikaine alustab taas. Tartu Ülikool, 27.08.2013
https://humanitaarteadused.ut.ee/et/1186533

Ülendi püha niin. Loodusesõber, 2013, nr 4, lk 42.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:125888

Looduslikud pühapaigad vajavad suuremat kaitset. Tartu Ülikool, 06.05.2013
https://www.ut.ee/et/uudised/looduslikud-puhapaigad-vajavad-suuremat-kaitset

Järvsta liukivid. Loodusesõber, 2013, nr 3, lk 57.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:125885

Hiiemetsad vaakumis. KesKus, 04.2013.
http://kes-kus.ee/hiiemetsad-vaakumis/

Liukivid. Loodusesõber, 2013, nr 2, lk 35.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:125879

Tamme-Lauri tamm. Loodusesõber, 2013, nr 1, lk 37.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:115163

 

2012

Conserving sacred natural sites in Estonia. The Diversity of Sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop. Delos Initiative, 2012 lk 61-73.
https://www.silene.ong/en/planning-documents/conserving-sacred-natural-sites-in-estonia

Ussikivid. Loodusesõber, 2012, nr 5, lk 37.
https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:115146

Paluküla hiiemägi. Loodusesõber, 2012, nr 4, lk 63.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:115136

Maardu hiiemets. Loodusesõber, 2012, nr 3, lk 63.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:115143

Hiied ja riiklik julgeolek. Maaleht, 4.05.2012
https://maaleht.delfi.ee/arvamus/hiied-ja-riiklik-julgeolek?id=64331709

Helme püha läte. Loodusesõber, 2012, nr 2, lk 31.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:115169

Matsi ristikõiv. Loodusesõber, 2012, nr 1, lk 57.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:115139

 

2011

Rahvusvaheline juhend annab suunised looduslike pühapaikade kaitsmiseks. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 105
https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/content-editors/trykised/muinsuskaitse_aastaraamat_2011.pdf

Lahemaa hiites on loodust kaitstud muinasajast alates. Eesti Loodus 2011 nr 5, lk 86-88.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:341374/298654/

Muinsuskaitse all olevad hiiepaigad ei ole kaitstud. ERR, 07.04.2011
https://www.err.ee/376043/muinsuskaitse-all-olevad-hiiepaigad-ei-ole-kaitstud

Eesti looduslikud pühapaigad. "Looduslikud pühapaigad. Juhend kaitsealade valitsejatele", IUCN / Maavalla koda, 2011, lk xii-xxi.
https://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf

 

2009

Tammed, kelels voolab veri. Loodusesõber 2009, nr 6.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1549_1533.html

Hiiesõnastik. Hiietuli kutsub. Maakodu, 12.2009.

Hiiesõnastik. Hiiead. Maakodu, 11.2009.

Hiiesõnastik. Kalmud hiites.Maakodu, 10.2009.

Siniallika hiis hoiab rahvusvärve. Loodusesõber 2009, nr 5.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1524_1506.html

Maaülikoolis toimub pühapaikade valikaine esimene loeng. Tartu Ülikool, 22.09.2009
https://humanitaarteadused.ut.ee/et/629050

Hiiesõnastik. Vaatame hiieallikasse. Maakodu, 09.2009.

Hiiesõnastik. Hiiekivi vägi. Maakodu, 08.2009.

Pühajärv – Maavalla süda. Loodusesõber 2009, nr 4.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1499_1478.html

Hiiesõnastik. Hiite elurikkus. Maakodu, 07.2009.

Hiiesõnastik. Hiiepühad. Maakodu, 06.2009.

Panga – muistne pühapaik. Loodusesõber 2009, nr 3.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1450_1417.html

Hiiesõnastik. Hiiepuud. Maakodu, 05.2009.

Hiiesõnastik. Head tavad hiies.Maakodu, 04.2009.

Taevaskoda – jäälinnuga pühapaik. Loodusesõber 2009, nr 2.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1412_1387.html

Huvitegevus: päästa ajaloolisi hiisi. Õpetajate Leht, 03.04.2009.

Hiiesõnastik. Meie iidsed hiied. Maakodu, 03.2009.

Nähtamatud väärtused. Roheline Värav, 20.02.2009.

Ebavere hiiemägi – tähendusrikas maamärki. Loodusesõber, 2009 nr 1
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1383_1358.html

 

2008

Ajaloolised looduslikud pühapaigad - väärtused looduse ja kultuuri piirimail. "Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse" Õpetatud Eesti Selts, 2008, lk 23-74.
https://www.maavald.ee/images/failid/hiiekogumik.pdf

Hiis taastub ise. Loodus, 2008 nr 4, lk 34–37.
http://loodusesober.horisont.ee/artikkel1275_1269.html

Lähme, hellad, hiisi mööda. Võrumaa Teataja, 9.08.2008.

Hiite aasta. Koit, 5.01.2008.

Kultuuriminister allkirjastas looduslike pühapaikade arengukava. Koit, 3.04.2008.

 

2007

Kunda Hiiemäele tuuleparki ei tule. Maaleht, 25.10.2007.

Looduslikud pühapaigad vajavad riiklikku kaitset. Roheline Värav, 13.04.2007.

 

2006

Purtse hiiemäe hoidmine on avalik huvi. Põhjarannik, 27.04.2006, nr 79.

 

2005

Hiietuulikud põlistavad häbi. Virumaa Teataja, 23.08.2005
https://virumaateataja.postimees.ee/2277025/

Põlised pyhapaigad väärivad austust. Põhjarannik, 16.05.2005.

 

2004

Loodusmälestised 11. Ida-Virumaa - Lääne-Virumaa. Kohtla, Lüganuse, Aseri, Viru-Nigula. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2004 lk 31-33.
http://www.gi.ee/loodusmalestised/11_Ida-Virumaa_Laane-Virumaa_Kohtla-Lyganuse-Aseri%20-%20Viru-Nigula_2004.pdf

Hiis kui pärandmaastik. Eesti Loodus, 2004 nr 7, lk 12–16.
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:341598

Eksperdid kaitsevad hiiemäge. Nädaline, 16.04.2004

Lepp on hiiepuu. Maaleht (Metsaleht), 25.03.2004, lk 11.

 

2003

Hiied vajavad hoidmist. Virumaa Teataja, 17.12.2003, lk 7.

Hiis on Eesti põlisrahva pühamu. Nädaline, 4.10.2003

Hiied on meie vanimad kaitsealad. Roheline Värav, 17.07.2003, lk 5.

Kas hiite ülevaatajatel on ka abi vaja? Kristel Ader, intervjuu. Maaleht, nr 31, 06.2003.

Kus on need pühad paigad, ehk, Algamas on ülemaaline hiite ülevaatus. Meie Maa, 12.06.2003

Estonian Culture, 2003, Old estonian religions, lk XIV-XVII

 

2001

Miks Tammealuse munitsipaliseerida? Virumaa Teataja. 22.11.2001
https://virumaateataja.postimees.ee/2406649/miks-tammealuse-munitsipaliseerida

Omausk ja omailm. Kultuur ja Elu. 2001 nr 4, lk 8-12.

Hiie saatus vaekausil. Maaleht, 18.10.2001, lk 20.

Päevaintervjuu: Hiide minnakse puhta meelega. Aarne Mäe, intervjuu. Virumaa Teataja, 18.10.2001.
https://virumaateataja.postimees.ee/2405499/paevaintervjuu-hiide-minnakse-puhta-meelega

 

1996

Hiied. Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus,Ida-Viru Maavalitsus 1996, lk 407 – 415.

 

1994

Alutaguse 77 pühapaika, 1-5. Põhjarannik 15.04, 20.04., 22.04., 04.05., 06.05.

 

1993

Samma hiis. Hiis nr 6, 06.1993, lk 24-27.

 

1992

Hiis esivanemate elus. Kultuur ja Elu 1992 nr 2 lk 36-43 , nr 3 lk 60-65.

 

1991

Tule tagasi oma hiide, 1–5. Põllumajanduse Akadeemia nr 22–26.

 

1990

20. mail Viru-Nigulas. Viru Sõna. 17.05.

Tule tagasi oma hiide I-VII. Virumaa Teataja 03.-08.

 

1989

Tule tagasi oma hiide. Viru Sõna, 18.05.

 

VALIK SAATEID PÜHAPAIKADEST

ERR, Vikerraadio, Huvitaja. Looduslike pühapaikade fotovõistlus 10.10.2018
http://194.36.162.160/otsi/%22ahto%20kaasik%22/default/3

ERR, Vikerraadio, Huvitaja. Haldjad ja vaimud kaasaegses metsas. 4.05.2018
http://194.36.162.160/vaata/huvitaja-haldjad-ja-vaimud-kaasaegses-metsas

ERR, Vikerraadio, Kajalood. 04.11.2017
http://194.36.162.160/vaata/kajalood-kajalood-ahto-kaasik

ETV. Kirjandusministeerium: 36. 24.05.2016
https://kultuur.err.ee/312249/

ERR, Raadio2, HALLO, KOSMOS! 19.05.2016
https://arhiiv.err.ee/vaata/hallo-kosmos-ahto-kaasik/similar-229428

ERR, ETV, Ringvaade. 29.03.2016
http://194.36.162.160/vaata/ringvaade-1219

ERR, ETV, Uudised, lõik. 29.03.2015
https://www.err.ee/532272/

ERR, Vikerraadio, Reporteritund. Pühapaikade arengukava. 18.03.2015
http://194.36.162.160/vaata/reporteritund-reporteritund-puhapaikade-arengukava

ERR, ETV, Terevisioon. Uuring: looduslikud pühapaigad on Eesti elanikele südamelähedased. 16.10.2014
https://novaator.err.ee/255674/

ERR, Vikerraadio, Veel üks maailm. Hiiepaigad. 19.04.2014
http://194.36.162.160/vaata/veel-uks-maailm-hiiepaigad-ahto-kaasik

ERR, Raadio 2, HALLO, KOSMOS! 23.06.2013
http://194.36.162.160/vaata/hallo-kosmos-hallo-kosmos-ahto-kaasik

ERR, Vikerraadio, Lõpp hea, kõik hea. Persoonitund. Ahto Kaasik. 28.12.2009
https://arhiiv.err.ee/vaata/lopp-hea-koik-hea-lopp-hea-koik-hea-persoonitund-ahto-kaasik/similar-267086

ERR, Vikerraadio, Jutusaade. 09.11.2008
http://194.36.162.160/vaata/jutusaade-jutusaade-ahto-kaasik

ERR, ETV, Osoon, saatelõik Hiied. 0.12.2007
http://194.36.162.160/vaata/osoon-kobras-hiied-urmas-udso

 

TUNNUSTUSED

Valgamaa aasta koolitaja 2021. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
https://andras.ee/et/maakondade-aasta-koolitaja-2021-laureaadid

Hiie sõber 2016 - Maavalla Koja, Hiite Maja SA ja EVT Põlisrahvaste SA tunnustus looduslike pühapaikade uurimise, kaitsmise ja tutvustamise eest.
http://hiiepaik.ee/tegutse/hiie-sober/

Aasta Keskkonnategu 2011 - Keskkonnaministeeriumi tänukiri Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUNC) looduslike pühapaikade haldamise juhendi teabepäevade korraldamise eest.
https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnategu/senised-tunnustatud/2011

Rahvuskultuuri aastapreemia 2010 - Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Rahvuskultuuri Ühenduse tunnustus looduslike pühapaikade ja eesti rahvakultuuri tutvustamise eest.
https://www.maavald.ee/uudised-10223-2010/3574