Olulisemad ettevõtmised

 

2008-2021 Rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus

Aastatel 2008-2017 oli Hiite Maja rahvusvahelise Hiite kuvavõistluse kaaskorraldaja, alates 2018. aastast oleme võistluse peakorraldaja.

 

2022 Looduslikud pühapaigad Karksi kihelkonnas. juhendmaterjal koolidele

Koostöös MTÜ Põline Perega.

 

2021 Looduslikud pühapaigad Helme kihelkonnas. juhendmaterjal koolidele

Koostöös MTÜ Põline Perega.

 

2008-2019 Hiie väe tunnustamise sündmus ja hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine

Koostöös Maavalla koja ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusega on Hiite Maja sihtasutus osalenud alates 2008. aastast Hiie väe tunnustamise sündmuse korraldamises

 

2018 Rüüstatud pühapaikade ülevaade

Koostöös Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusega koostas Hiite Maja 2018. a Rüüstatud pühapaikade ülevaate.

 

2018 Looduslike pühapaikade kaart

Eesti FSC tellimusel ja koostöös Tartu Ülikooli ning Maa-ametiga koostas Hiite Maja 2018. a Looduslike pühapaikade kaardirakenduse ning on selle haldaja.

 

2018 Purtse Hiiemäe teabestend

Koostöös MTÜ Põlise Perega valmistas Hiite Maja sihtasutus 2018. a Virumaa Purtse hiiemäe teabetahvli.

 

2015-2018 Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu

Aastatel 2015-2018 oli Hiite Maja Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige.

 

2011-2014 Avaliku arvamuse uuringud

Aastatel 2011, 2012 ja 2014 korraldas Hiite Maja sihtasutus avaliku arvamuse uuringuid, selgitamaks välja avalikkuse hoiakud ja teadlikkus seoses looduslike pühapaikadega. Uuringute kokkuvõte.

 

2013 Konverents “Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008 – 2020”

Koostöös Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusega korraldas Hiite Maja 2013. a Tallinnas Riigikogus konverentsi “Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008 – 2020”.

 

2010-2013 Eesti, Läti ja Rootsi ühisprojekt  "Iidsed paigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul"

Aastatel 2010-2013 osales Hiite Maja sihtasutus Kesk-Läänemere programmi projekti Cult Identity rakendamises. Selle raames valminud olulisemad tööd:

Looduslike pühapaikade õigusanalüüs ja seadusemuudatuste ettepanekud

Looduslike pühapaikade inventeerimise metoodika

Iidsete (püha)paikade haldamise suunised

Looduslike pühapaikade inventuur Juuru kihelkonnas ja loodusteaduslik jätkuinventuur Muhumaal

Looduslikke pühapaiku hõlmav turismitee Muhu ja Juuru kihelkonnas

Viis teabetahvlit Juuru kihelkonna muinaspaikades. Juuru hiietammed.

 

2008-2012 Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengukava

Aastatel 2008-2012 (2014) osales Hiite Maja sihtasutus Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengukava rakendamises. Hiite Maja osalusel või juhtimisel toimunud olulisemad tööd:

Looduslike pühapaikade andmekogu loomine

Muhu, Põlva, Võnnu ja Juuru kihelkonna pühapaikade uuringute korraldamine ja/või või neis osalemine

Kuusalu kihelkonna põhjaosa pühapaikade uuringus osalemine

Tartu, Nõo, Kambja, Kanepi, Räpina ja Hargla kihelkonna eeluuringu ettevalmistamises ja arhiveerimises osalemine

Looduslike pühapaikade valikainete korraldamises osalemine Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis

Looduslike pühapaikade arengukava juhtnõukogus osalemine, sh arengukava 2015-2020 eelnõu koostamises osalemine.

Arengukava koondaruanne 1, Lisad 2