Aasta Hiie sõbra väljakuulutamine

Aasta Hiie sõbra väljakuulutamine 3.12.2022 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

Hiie sõbra aunimi antakse inimesele, kellel on looduslike pühapaikade hoidmisel, uurimisel ja tutvustamisel erilised teened. Hiie sõber on keegi, kes on teinud pühapaikade heaks palju enam kui ta peab tegema ja on teinud enam kui talt oodatakse.

Tavapäraselt antakse Hiie sõbrale tänu täheks kirves. Kirves on väärikas töö-, taia- ja sõjariist, millesse on kätketud esivanemate tarkus, taid ja vägi. Hiie sõbrale ulatatud kirves on kantud usaldusest, austusest ja tänust. Tänavusele Hiie sõbrale ulatab enda sepistatud kirve sepp Taimo Kõrvemaa.

Hiie sõbrale seotakse ümber toetav ja kaitsev vöö, mille valmistas käsitöömeister Kairi Orav.

Tänavune aasta Hiie sõber on kauaaegne matemaatika- ja majandusõpetaja, kelle erialaseid teeneid tunnustatakse täna pealelõunal siinsamas Tartus matemaatikaprofessor Gerhard Rägo nimelise mälestusmedaliga. Rõõmustame koos temaga.

Looduslikud pühapaigad on meie ühine põline pärand, mis ühendab ja toob meid kokku sõltumata haridusest, erialast ja huvidest. Hiied on justkui meie rahvuslik salakood, mis on kandnud meid läbi aegade. Siiani. Kirjanik Berk vaher on öelnud, et hiied on eestlaseks olemise kaitsealad. Pühad looduspaigad hoiavad meie juuri, väge ja mälu. Isegi siis, kui me ise enam ei jõua ja ei mäleta.

Tänavune Hiie sõber pühendas aastatel 2019-2022 oma kutsetöö kõrval palju aega ja jõudu ettevõtmistele, mille eesmärk on Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade uurimine, korrastamine ja tutvustamine. Seejuures on ta neisse tegevustesse oskuslikult kaasanud Tarvastu Gümnaasiumi, Hiite Maja sihtasutuse, MTÜ Põlise Pere, Tarvastu Muuseumi Sõprade Seltsi, Tarvastu mulgi keele ringi ja Viljandi Vallavalitsuse.

Tema innustusel, eestvedamisel ja osalusel:

- Küsitlesid õpilased eakaid põliselanikke ja koostasid uurimistöö Tarvastu kihelkonna pühapaikadest. Tänu sellele on jõudmas kaardile mitmeid seni avalikkusele teadmata pühapaiku.

- Korraldati mitmeid pildistamisretki Tarvastu kihelkonna pühapaikadesse, kahel korral koguni paadiga Võrtsjärve Vanasaarele.

- Ehitati üle Tarvastu jõe sild, mida mööda pääseb Kuressaare küla Matu koopa allikale.

- Toimus Põlise Pere hiieretk Tarvastu kihelkonna looduslikesse pühapaikadesse.

- Tarvastu Gümnaasiumi õpilased on edukalt osalenud Hiite kuvavõistusel.

- Koostati ja anti välja Tarvastu pühapaikadele keskenduv Viljandi valla kalender “Looduse pühalik puudutus 2021”.

- Koostati, tõlgiti mulgi keelde ja anti välja raamat "Tarvastu kihelkonna vana pühäkotusse. Luumiseluu ja perimuse"

- Koostati ja pandi välja fotonäitus Tarvastu kihelkonna looduslikest pühapaikadest.

Oma pühendumuse ja töökusega on tänavune Hiie sõber andnud suure panuse Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade pärandi säilimise ja edasiandmise heaks.

Väärib märkimist, et valdav enamik loetelus toodud tegevusi on ta ette võtnud omal algatusel ja vabatahtlikus korras. Oma tööga on ta eeskujuks meile kõigile.

Head emandad ja isandad, aasta Hiie sõber on - SIRJE KASENDI.