Päästame Eesti metsad

Hiite Maja sihtasutus ühines pöördumisega Eesti metsade kaitseks. Tänane metsade majandamine on võtnud rüüstamise mõõtmed, toimub terve elukeskkonna ja järeltulevate põlvede arvelt, ei arvesta Eesti traditsioonilise metsanduse tavadega ning kahjustab sageli ka looduslikke pühapaiku. Pöördumise algatas MTÜ Päästame Eesti Metsad, sellega on liitunud kümneid organisatsioone ja üle nelja tuhande inimese.

Pöördumisega saab tutvuda ja oma nõusoleku lisada siin: https://petitsioon.savetheforest.ee/   Kutsume kõiki metsa- ja hiiesõpru petitsiooniga ühinema!

Pöördumise sissejuhatuses seisab:


Metsal on inimese jaoks ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus ning nende hüvede kasutamise vahel peab valitsema tasakaal. Praegu seda tasakaalu ei ole. Täna on mets peamiselt puidutöösturite tootmisressurss, metsas justkui jõude vedeleva rikkuse allikas. Tasakaalustatud metsandus on ökoloogiliste, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste järjepidev taastootmine.


Nõuame Eesti Vabariigi valitsuselt ja Riigikogu saadikutelt nii koalitsioonis kui opositsioonis seadusandluse ettevalmistamist viivitamatuks üleminekuks tasakaalustatud metsandusele.


Jätkusuutmatu metsamajandamise tagajärjel tekitatud probleemide lahendamist ei saa jätta meie laste ning lastelaste õlule. Me ei saa minna ajalukku põlvkonnana, kes teadlikult pärandab oma järeltulijatele elamiskõlbmatu maa. Hästi toimivad, liigirikkad ja stabiilsed ökosüsteemid on olulised mitte ainult kultuurilistel või looduskaitselistel põhjustel, vaid ennekõike seetõttu, et nendega on seotud meile, inimestele, eluks vajalikud looduslikud hüved. Kliima, mullastiku, veesüsteemide ja elurikkuse elujõulisusest ning terviklikkusest sõltub meie igapäevane –tõsi seni küll veel teadvustamata –heaolu. Elurikkuse kadu arutult suure metsaraie tagajärjel mõjutab lõpuks nii magevee kättesaadavust, toidutootmist kui ka kultuurilisi ja riigikaitselisi aspekte.