Pühapaikade kaardile lisandus Kuusalu ja Juuru pühapaiku

Looduslike pühapaikade kaardile lisandus 40 looduslikku pühapaika, mis asuvad peamiselt ajaloolise Harjumaa Juuru kihelkonnas ja Kuusalu kihelkonna põhjaosas.

Avalikustatud paikade seas on hiisi, pühi allikaid, kive, ristipuid ja liukive. Esmakordselt otsustati kaardile kanda rannikul asuvaid titekivisid, mis on seotud usuliste tõekspidamiste ja kombestikuga.

Kõige värskemad andmed pärinevad Otepää kihelkonnast, kus kohalike elanike abil kaardistati sel kevadel kaks seniteadmata ristipuud.

Lahemaa Rahvuspargi Kuusalu kihelkonna osas toimus pühapaikade eeluuring 2008-2009. Juuru kihelkonna pühapaiku inventeeriti 2011. aastal. Uuringutes osalesid toona Maavalla Koda, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Hiite Maja sihtasutus ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus. Juuru kihelkonna osas toetas pühapaikade kaardistamist Jüri Metsalu, kes oli eelneva kümmekonna aasta jooksul seal kohapärimusi talletanud ja pärimuspaiku otsinud.

Kuusalu ja Juuru uuringute käigus kaardistatud paikadest kanti 2018. a valminud pühapaikade kaardile need, mis olid loodus- või muinsuskaitse all, või Maa-ameti pärandkultuuri kaardil. Kuna uuringutest möödunud 11-13 aasta jooksul pole ühtegi inventeeritud paika täiendavalt kaitse alla võetud, otsustati nüüd needki avalikustada. Enne avaldamist varasemaid andmeid kontrolliti ja täpsustati ning koondati ka täiendavaid andmeid.

Näiteid värskelt kaardile jõudnud paikadest:

Kuusalu kihelkonnas Koitjärve Hiiesaar, Suru Pühamägi, Pärispea Huoneteperi hiis, Tammistu liukivid, Kiiu-Aabla Kudovakivi. Juuru kihelkonnas Vaopere hiis, Ingliste Jaalimägi, Loosalu Järvehiis, Mahtra, Salutaguse ja Pae küla hiied. Kadrina kihelkonnas Vihasoo Kõrgemäe hiis ja Kolu Silmaallikas. Otepää kihelkonnas Vana-Otepää ristipuud ja Nõuni Ristimägi.

Looduslike pühapaikade kaarti haldab Hiite Maja sihtasutus. Kaardiga saab tutvuda siin: https://kaart.hiiepaik.ee/