Tänavune Hiie sõber on Jüri Metsalu

Tänavuse aasta Hiie sõbraks valiti Jüri Metssalu (39) pikaaegse vabatahtliku ja erialase töö eest hiite kaitsel, uurimisel ja inventeerimisel, teatas Maavalla Koda.

Jüri Metssalu on kogunud pärimust juba sajandivahetusest saadik. Ta on osalenud Looduslike pühapaikade andmekogu ning pühapaikade riikliku arengukava koostamises ja Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu töös.

Tema aastatepikkune töö hiite uurimisel ja inventeerimisel on mitmes kihelkonnas lisanud väärtuslikku teavet looduslike pühapaikade kohta. Ta algatas ja korraldas Juuru kihelkonna looduslike pühapaikade inventeerimise ning on osalenud Muhu, Rapla, Hageri, Nissi jt kihelkondade pühapaikade kaardistamisel.

Jüri Metssalu on pühapaikade uurijana töötanud Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskuses ja Eesti Kirjandusmuuseumi kohapärimuse töörühmas. Ta on väsimatult tutvustanud pühapaigapärimust Tartu Ülikooli kursustel, kooliõpetajana ja lugematutel avalikel loengutel. 2015. aastal asutas ta koos Mari-Ann Remmeliga Eesti Kohapärimuse Keskuse, kus tegutseb tänini.

Lisaks teadustöödele on ta avaldanud ka hulga hiisi ja hiiepärimust tutvustavaid artikleid, eriti kohalikus ajakirjanduses.
2004. aastal, kui Kehtna vallavalitsus hakkas Paluküla hiiemäele suusakeskust rajama, oli Jüri Metssalu üks selle vastase protestimeelavalduse korraldajatest. Hiit tulid kaitsma üliõpilased ja muud inimesed nii Tartust, Tallinnast kui mujalt. Tänu tollasele meeleavaldusele pole siiani hiiemäe püha pinnast mullatöödega lõhutud.

Jüri Metssalu on alati kirglikult armastanud hiisi ja muid pühi maastikke. Selle eest talle suur tänu!

Hiie sõbra pidulik austamine toimub pandeemia tõttu kevadel karjalaskepäeva (jüripäeva) paiku.

Hiie sõbra kuulutavad igal aastal välja Maavalla Koda, Hiite Maja ning EVT Põlisrahvaste Sihtasutus. Viimastel aastatel on Hiie sõbraks tunnistatud Valjala kooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar, rahvusvaheline Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council – FSC), Paluküla hiiemäe hoidja Eha Metsallik, pühapaikade uurija ja kaitsja Ahto Kaasik ja filmimees Rein Maran.