Valmis Maa-ameti looduslike pühapaikade kaardirakendus

Palju õnne, Eesti!

Maa-ametis sai valmis Looduslike pühapaikade kaardirakendus, mis koondab seni kaardistatud põliste pühapaikade asukohaandmeid.

Kasutaja leiab rakendusest lisaks hulga vanu ja uusi kaardikihte, mis aitavad pühapaiku ja oma kodukohta paremini tundma õppida. Kaardirakenduse avaneb siin:
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad

Õigupoolest on see kaardi teine tulemine. Pühapaikade kaardirakendus valmis Maa-ametis esmakordselt 2018. a, kuid tuli metsafirmade survel mõni kuu hiljem maha võtta. Vahepealsetel aastatel oli kaart kättesaadav vaid Hiite Maja veebilehel, ning töö selle täiendamisega jätkus.

Täna leiab kaardilt enam kui 1700 ajaloolist looduslikku pühapaika ning uurimistöö jätkudes täieneb kaart ka edaspidi.

Pühapaikade kaardi ennistamine geoportaalis sai teoks Maa-ameti, Muinsuskaitseameti, Eesti FSC ja Hiite Maja koostöös.

Eesti FSC pressiteade:

FSC Eesti tegevjuhi Kristjan Maasalu sõnul on kaardi naasmine Maa-ameti Geoportaali kauaoodatud sündmus, mis teeb metsaomanikele ja puidu kokkuostjatele lihtsamaks FSC kontrollitud puidu nõuetele vastamise. Üheks selliseks nõudeks on tagada, et FSC süsteemi ei sisene looduslikest pühapaikadest pärit puit. Nõnda aitab pühapaikade kaardi avaldamine levitada väärt infot paiga ajaloo ja kaitsekorra kohta. Looduslikke pühapaiku ümbritseb ettevaatusabinõuna 50-meetrine turvatsoon, mille eesmärgiks on kaitsta pühapaika negatiivse inimmõju eest ning tagada vaated ja juurdepääs pühapaigale. Turvatsooni on võimalik Muinsuskaitseameti ja Hiite Maja koostöös põhjendatud juhtudel objektipõhiselt ümber vaadata.

Hiite Maja SA juhataja Ahto Kaasik täiendab: "Ajaloolised looduslikud pühapaigad on meie rahva ühine pärand ja inimestel on õigus teada, kus need asuvad. Vaid nii saame oma pärandit teadlikult hoida ja kasutada. Tänavu möödub 15 aastat sellest kui Hiite Maja alustas looduslike pühapaikade kaardistamist.

See töö on läinud visalt, kuid on heameel, et meie ja partnerasutuste kogutud andmed jõuavad nüüd ühtses keskkonnas laiema avalikkuse ette. Kaardirakendus täieneb uurimistöö käigus ka edaspidi. Osa pühapaiku on veel leidmata ning teeme nende kaardistamisel hea meelega koostööd kohalike elanike ja teiste uurijatega."

Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama: „On rõõmustav, et rakenduse näol on looduslike pühapaikade andmed avalikkusele nüüdsest kergesti kättesaadavad ja kasutatavad. Tegemist on pärandiliigiga, mille andmeid on kogutud üle 150 aastase ajaperioodi jooksul ja vastav töö jätkub tänapäevalgi. Innustame igaüht võtma ette retk oma kodulähedasse pühapaika ja saama osa sellest rikkalikust pärandist.“

Kaardirakenduse kirjeldus Maa-ameti geoportaalis

Looduslike pühapaikade kaardirakendus koondab hiite ja teiste ajalooliste looduslike pühapaikade asukohaandmeid Maa-ameti erinevatelt kaardikihtidelt ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse, Muinsuskaitseameti ja Hiite Maja sihtasutuse korraldatud uuringutelt.

Looduslikud pühapaigad on kaardirakenduses kuvatud punkt-, joon- ja pindalaobjektidena, mida ümbritseb reeglina 50 m laiune turvavöönd. Pindalaobjektide parema nähtavuse huvides on neile lisatud ka punktobjekt, mis on nähtav kuni mõõtkavani 1: 10000.

Objekti teabeaknas esitatakse pühapaiga nimetus, aadress, ajalooline kihelkond, seisund ning viited ruumi- jm andmete teabeallikatele.

Hõlbustamaks pühapaikadega seotud andmete kasutamist, sh uurimistööd on kaardirakenduse vasakus menüüs võimalik avada täiendavaid kaardikihte nagu: kultuurimälestised, pärandkultuuri objektid, ristipuud, kohapärimus, metsaregister, looduskaitse, ajalooline haldusjaotus jm.

Kaardirakenduse eesmärk on pakkuda looduslike pühapaikade ruumiandmeid maaomanikele, kohalikele kogukondadele, omavalitsustele, FSC säästva metsanduse vabatahtlike sertifikaatide järgijatele, samuti loodus- ja kultuuripärandist huvitatud uurijatele ja laiemale avalikkusele.

Rakenduse on loonud Hiite Maja sihtasutus koostöös Maa-ameti ja Eesti FSCga.

Kaardirakendus täieneb uurimistöö käigus pidevalt. Oodatud on ka kohalike elanike ja uurijate kaastöö.

Kaardi täpsustamiseks või täiendamiseks palume kirjutada looduslike pühapaikade kaardirakenduse haldurile, Hiite Maja SA uuringujuhile Ahto Kaasikule See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pühapaikade kaart jääb jätkuvalt avatuks ka Hiite Maja veebilehel: https://kaart.hiiepaik.ee/