Veebitrükised tutvustavad Helme ja Karksi kihelkonna looduslikke pühapaiku

Valminud on ajaloolise Mulgimaa Helme ja Karksi kihelkonna looduslikke pühapaiku tutvustavad kogumikud. Teaberikas juhendmaterjal on mõeldud õpetajatele, lastevanematele ja teistele huvilistele, kes soovivad põliseid looduslikke pühapaiku tundma õppida ja neid lastele tutvustada.

Kogumike eesmärk on pakkuda andmeid, pärimusi, selgitusi, soovitusi ja viiteid, mis aitaksid korraldada lühemaid või pikemaid retki ajaloolistesse looduslikesse pühapaikadesse. Samuti on lisatud erinevate pühapaikade üldised kirjeldused, pühapaikadega seotud tavade tutvustused ning soovitusi, millele neis paigus tähelepanu pöörata ja mida seal teha. Mõlemas kihelkonnas tutvustatakse tosinat põlist pühapaika.

Tegemist on veebitrükistega, mille pdf faile saab vabalt alla laadida.

Karksi kihelkonna pühapaigad: www.hiis.ee/images/files/Karksi%20pyhapaigad%20koolidele%202022.pdf

Helme kihelkonna pühapaigad: www.hiis.ee/images/files/Helme%20khk%20pyhapaigad%20koolidele.pdf

Kogumikud andis välja Hiite Maja sihtasutus ning MTÜ Põline Pere. Töö valmis MTÜ Lilli Looduskeskuse projekti "Tutvustame lastele Mulgimaa looduslikke pühapaiku" raames. Projekti rahastas Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Hiied, pühad lätted, kivid, puud ja teised looduslikud pühapaigad moodustavad olulise osa Eesti ja sealhulgas ka Mulgimaa loodus- ja kultuuripärandist. Pühapaiku tundes ja hoides tunneme ja hoiame oma kodu ja kodumaad.